Blog o neurocopywritingu, trendach i strategii marki

Korzystając z bloga Joanny Burdek – www.joannaburdek.pl oznacza, że zgadzasz się z warunkami zamieszczonymi w mojej Polityce Prywatności i Polityków Cookies. Warto z się z nimi zapoznać. Znajdziesz tam informacje na temat tego, w jak troszczymy się o Twoje dane, jak je przetwarzamy, a także komu je powierzamy, poza tym znajdziesz tam wiele ważnych kwestii związanych z danymi osobowymi.

I. DEFINICJE

• Administrator – Joanna Burdek i Brand Useful Joanna Burdek ul. Podgórki Tynieckie 85; 30 – 398 Kraków; NIP: 6792724460

• Użytkownik – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora

• Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania dzięki jakiejkolwiek cesze które określają, a także IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii.

• RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

• Strona – strona internetowa i blog znajdujące się pod adresem www.joannaburdek.pl.

• Przetwarzanie danych osobowych– jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych.

• Naruszenie ochrony danych osobowych– naruszenie bezpieczeństwa, które w efekcie powoduje przypadkowe lub niezgodne z prawem naruszenie przechowywanych lub przetwarzanych danych;

• Newsletter – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika polegająca na przesyłaniu korespondencji elektronicznej, którą Administrator informuje o wydarzeniach, usługach, produktach i innych rzeczach ważnych dla Administratora lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego celu Administratora, którym jest marketing bezpośredni.

• Formularz – miejsca na Stronie, które umożliwiają wprowadzenie danych osobowych przez Użytkownika, w określonym celu np. w celu wysyłki newslettera, w celu kontaktu z Użytkownikiem.

II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ INFORMACJE O FORMULARZACH

1. Dane osobowe Użytkowników Strony mogą być przetwarzane przez Administratora danych w przypadku:

a) gdy Użytkownik Serwisu wyrazi na to zgodę w zamieszczonych w Serwisie formularzach, w celu podjęcia działań, których formularze te dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

b) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c);

c) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi –podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

d) w celach marketingowych Administratora, polegających na informowaniu Użytkownika o aktualnej ofercie i nowych funkcjonalnościach Strony – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO),

2. Gromadzimy i przetwarzamy w zakresie w jakim udzielono nam zgody tylko niezbędne dane osobowe i to przez możliwie najkrótszy czas. Administrator może wysyłać listy elektroniczne o charakterze komercyjnym, jeśli użytkownik Serwisu wyraził na to zgodę.

3. Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych i są one zobowiązane do zachowania w ścisłej tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.

4. Administrator i osoby upoważnione do przetwarzania tych danych używają środków technicznych i organizacyjnych które zapewniają ochronę przetwarzanych danych osobowych.

5. Formularz zamieszczony na stronie zbiera jedynie adres e-mail, na który przesyłane będę informacje ze strony www.joannaburdek.pl/, możesz z niego zrezygnować klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.

6. Dane zawarte w formularzach, mogą być przekazane przez Administratora podmiotom trzecim, współpracującym z Administratorem w związku z realizacją przez niego celów określonych w punkcie 1.

7. Podmiot trzeci mający dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Administratora.

8. Dane podane w formularzach mogą być one wykorzystywane przez Administratora także w celach archiwalnych i statystycznych.

9. Użytkownik Strony, w przypadku, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym, może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1024 ze zm.). Użytkonik może odwołać zgodę na otrzymywanie informacji handlowej poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres Administratora stosownego żądania wraz z podaniem adresu mailowego Użytkownika Serwisu.

10. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn). Dane są przetwarzane w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora, oferowaniu usług, a także w celu komunikacji z Użytkownikami za pośrednictwem narzędzi dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki i oferowanych usług oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

11. W ramach Strony Administrator może automatycznie dopasowywać pewne treści do potrzeb Użytkownika, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez niego dane osobowe.

12. Strona nie odpowiada za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów innych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdej w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.

1. Google – https://www.google.pl/intl/pl/policies

2. Facebook – https://www.facebook.com/about/privacy/cookies

3. YouTube –https://support.google.com/youtube/answer/7671399?p=privacy_guidelines

&hl=pl&visit_id=1-636627453969335528-4032396571&rd=1

III. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w stosunku do swoich danych osobowych masz prawo do: odmowy lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; dostępu do danych

osobowych; sprostowania lub usunięcia danych osobowych; przenoszenia danych osobowych; cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2. Twoje Prawa te są niezbywalne i nie mogą być ograniczane. Chętnie udzielimy Ci pomocy i informacji.

3. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:

a) w formie pisemnej na adres: Brand Useful Joanna Burdek (30-398), ul. Podgórki Tynieckie 85

b) drogą e-mailową na adres: kontakt@branduseful.pl

4. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania.

5. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem poleconym na adres wskazany przez wnioskodawcę, jeśli chcesz odpowiedź w formie elektronicznej w takim przypadku należy podać adres e-mail.

IV. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

1. Strona korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

4. W ramach Strony stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Odbiorcy do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta. W ramach strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony; np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;

2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony

3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych www.joannaburdek.pl/;

4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację interfejsu www.joannaburdek.pll/

5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Tobie treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.

7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym

zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

8. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.

9. Do zbierania statystyk Administrator wykorzystuje produkt Google Analytics, tym samym dane Użytkownika odwiedzającego Stronę otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

10. Administrator korzysta również z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA.

11. W celu zapewnienia Użytkownikom dodatkowych informacji, strona internetowa www.joannaburdek.pl zawiera łącza do stron internetowych administrowanych przez podmioty niezależne od Administratora tj. Facebook, Instagram, LinkedIn lub You Tube. Mogą w nich obowiązywać odrębne klauzule lub polityka dotycząca ochrony prywatności. Administrator zachęca do zapoznania się z ich treścią.

12. W odniesieniu do wszelkich witryn, do których łącza znajdują się na Serwisie, a które nie są własnością Administratora ani nie podlegają jego kontroli, Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich zawartość, ani za obowiązujące w stosunku do Użytkowników zasady ochrony poufności informacji.

V. LOGI SERWERA

1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

2. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

2. Polityka prywatności obowiązuje od dnia 01.06.2020 r.